Projecten

Als onderdeel van het HOST-project houdt ons team zich bezig met het onderdeel 'opleiding' en met het delen van expertise met partners en alle eerstelijnsgezondheidswerkers.
AMS

Artikel Broxil AMUB

Feneticilline is een oud antibioticum uit de penicillineklasse dat sinds maart 2022 in België beschikbaar is in drie verschillende formules voor oraal gebruik. Aangezien fenoxymethylpenicilline (penicilline V) niet langer op de Belgische markt is, zou feneticilline een vervangmiddel kunnen zijn voor deze indicaties, vooral voor streptokokkenfaryngitis.
ONTDEKKEN
IPC

Campagne handhygiëne 2023

Zoals elk jaar vieren we op 5 mei de Internationale Dag van de Handhygiëne. Dit is een gelegenheid om mensen te herinneren aan het belang van handhygiëne en het verzorgen van de handen als middel om de overdracht van infectieuze agentia te voorkomen.
ONTDEKKEN
AMS / IPC

Dag van de referentiepersonen infectiepreventie en -controle (IPC)

Op 30 november organiseerden we in de Brusselse Ateliers des Tanneurs de Dag van de referentiepersonen infectiepreventie en -controle (ICP). We deden dat in samenwerking met Host HUB Chirec. In totaal namen niet minder dan 164 ICP-referentiepersonen van de ziekenhuizen van de netwerken HOST Iris (UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en Iris Zuid Ziekenhuizen) en HOST HUB Chirec (Erasmus, Chirec, UKZKF, Bordet, CTR, CRG) deel aan deze dag om hun ervaringen uit te wisselen.
ONTDEKKEN
IPC

Gebruik handschoenen rationeel, dit is essentieel...

Handhygiëne op de juiste momenten is beter dan 2 handschoenen op elk moment. Lees meer over het initiatief van de 4 Brusselse HOST om zorgpersoneel bewust te maken van de noodzaak om handschoenen rationeel en correct te dragen in zorgomgevingen.
ONTDEKKEN
AMS

Samenwerking met de SSMG

Als onderdeel van onze transmurale activiteiten gericht op de huisartsgeneeskunde hebben we met de SSMG een activiteitencyclus van een jaar afgesproken.
ONTDEKKEN
IPC

Save The Lines

ONTDEKKEN
AMS

Seminar AMS (Antimicrobial Stewardship) – ROB/RVT's van het OCMW van de stad Brussel

ONTDEKKEN
IPC

Themadagen over verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen

De HOST Iris- en HOST Curoz-netwerken bundelen hun krachten. Ze organiseren een gratis opleiding infectiepreventie en -controle voor verplegend personeel en coördinerende artsen in verpleeg-, en rust- en verzorgingstehuizen met een overeenkomst met een van de partnerziekenhuizen in de 2 HOST-netwerken.
ONTDEKKEN
AMS

WAAW 2022

Als onderdeel van de WAAW (World AMR Awareness Week) waren onze activiteiten gericht op antibioticabeheer in de ambulante praktijk. Dr. Francesco Genderini (infectioloog aan het UMC Sint-Pieter) nam meer concreet deel aan het webinar over infecties van de onderste luchtwegen bij volwassenen.
ONTDEKKEN
AMS

WAAW 2023

In het kader van de WAAW (World AMR Awareness Week - een wereldwijde week voor sensibilisering over antimicrobiële resistentie) die liep van 18 tot 24 november organiseerden we verschillende acties voor zowel het zorgpersoneel als de patiënten.
ONTDEKKEN