Het HOST (Hospital Outbreak Support Team) is een federaal proefproject gefinancierd door de BAPCOC met als doel het versterken van het beheer en de preventie van infectierisico's binnen ziekenhuizen, evenals het juiste beheer van antibiotica (antibioticastewardship). HOST Iris omvat de ziekenhuizen van het UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en de Ziekenhuizen Iris Zuid.
Wereldwijde Dag van de Handhygiëne 2024

Elk jaar vieren we op 5 mei de Internationale Dag van de Handhygiëne. Op die manier wordt erop gewezen hoe belangrijk het is dat in zorgomgevingen de handhygiëne in acht wordt genomen als voornaamste preventiemiddel in de strijd tegen infecties.

MEER LEZEN
Houd uw handen schoon : bescherm uw bewoners dankzij een omgeving met weinig besmetting

In de dagelijkse drukte van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen telt elke geste in de strijd tegen de overdracht van infecties. Van alle essentiële handelingen voor de gezondheid van uw bewoners neemt handhygiëne een elementaire plaats in.

MEER LEZEN
Wereldwijde Dag van de Handhygiëne 2024

Elk jaar vieren we op 5 mei de Internationale Dag van de Handhygiëne. Op die manier wordt erop gewezen hoe belangrijk het is dat in zorgomgevingen de handhygiëne in acht wordt genomen als voornaamste preventiemiddel in de strijd tegen infecties.

MEER LEZEN
Label hoest

HOST Brussel ondersteunt dit initiatief voor hygiëne bij hoesten. Het gaat dan om HOST Iris, HOST Curoz, HOST HUB-Chirec en HOST HUNI. Het dragen van een masker bij symptomen van luchtwegvirussen helpt om de overdracht van ziektekiemen te voorkomen.

MEER LEZEN
In 2021 heeft de BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Commission) een oproep gelanceerd voor projecten op het gebied van infectiepreventie en -controle (IPC) en antimicrobial stewardship (AMS). Deze projectoproep is een gevolg van de COVID-19-pandemie en de noodzaak om het beheer van infectierisico's in ziekenhuizen, de ambulante geneeskunde en woongemeenschappen te versterken. Dit proefproject, met de naam HOST, voor Hospital Outbreak Support Team, is uitgerold in 24 proefprojecten in België. Het UMC Sint-Pieter, het coördinerende ziekenhuis, het UVC Brugmann en de Ziekenhuizen Iris Zuid hebben besloten hun krachten te bundelen en HOST Iris op te richten.

Dit project heeft twee hoofdgebieden voor interventie en ondersteuning:

Deinter- en intramurale as in de ziekenhuizen door het bundelen van de middelen en activiteiten van de deelnemende ziekenhuizen,

Detransmurale as, in samenwerking met de regionale overheden, ter ondersteuning van zorgspelers in de ambulante geneeskunde en woongemeenschappen.

Deze initiatieven zullen in de proeffase lopen van 1 januari 2021 tot 31 december 2025.

ONZE PROJECTEN

volgende evenementen

Geen volgende evenement.
Ontdek alle evenementen

Ontdek onze tools!

We kunnen u gratis een breed scala aan leermiddelen aanbieden.

Meer weten over onze projecten?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!
Merci ! Vous êtes désormais inscrit à notre newsletter.
Oups, il y a eu une erreur. Pouvez-vous réessayer svp ?