AMS

WAAW 2023

In het kader van de WAAW (World AMR Awareness Week - een wereldwijde week voor sensibilisering over antimicrobiële resistentie) die liep van 18 tot 24 november organiseerden we verschillende acties voor zowel het zorgpersoneel als de patiënten.

Dr. Marc Hainaut, kinderinfectioloog in het UMC Sint-Pieter, gaf een webinar over de behandeling van bovenste luchtweginfecties (BLWI) in de pediatrie. Dit webinar, bestemd voor alle huisartsen en gevolgd door ongeveer 120 deelnemers, werd georganiseerd in samenwerking met de SSMG. Tegelijk meldden ongeveer 600 huisartsen zich via de SSMG aan om dagelijks een sms te ontvangen met key messages over antibioticastewardship, specifiek met betrekking tot pediatrische BLWI's.

Verder organiseerden we in de 3 partnerziekenhuizen (UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en de Iris Zuid Ziekenhuizen) een seminarie over de rol van de verpleegkundige bij goed beheer van antibiotica. Ongeveer 50 verpleegkundigen en studenten verpleegkunde namen eraan deel. Het seminarie werd gepresenteerd door Rudy Surin (coördinator van het Host Iris-team), Astrid Coenen (ziekenhuisapotheker in het UMC Sint-Pieter), Dr. Sophie Leemans (infectioloog in het UVC Brugmann) en Dr. Ernestina Repetto (infectioloog in het Host Iris-team).

Ten slotte bemanden we in het kader van de WAAW in elk van de 3 partnerziekenhuizen een stand en ontmoetten we ongeveer 220 patiënten om ze te sensibiliseren over antimicrobiële resistentie en uit te leggen wat ze zelf kunnen doen inzake antibioticastewardship. We ontwikkelden daarvoor roll-ups en een folder over onderwerpen die verband houden met antibioticastewardship (ABS) en antimicrobiële resistentie (AMR).

Seminarie: De rol van de verpleegkundige bij goed beheer van antibiotica
De WAAW-stand in het UMC Sint-Pieter
Dr. Ernestina Repetto en Rudy Surin
Hasnae Ben Aboud (apotheker Host Iris)
RetourRUG