IPC

Themadagen over verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen

De HOST Iris- en HOST Curoz-netwerken bundelen hun krachten. Ze organiseren een gratis opleiding infectiepreventie en -controle voor verplegend personeel en coördinerende artsen in verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen met een overeenkomst met een van de partnerziekenhuizen in de 2 HOST-netwerken. Deze opleidingscyclus vindt plaats op 4 namiddagen in 2023 en behandelt de volgende aspecten:

  • Handhygiëne en juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (1)
  • Te nemen maatregelen bij patiënten met MDRO (2)
  • Preventie van infectierisico's door herfst/wintervirussen, waaronder vaccinatie (3)
  • En het voorkomen van het infectierisico dat gepaard gaat met urinekatheterisatie, van het inbrengen tot het verwijderen. (4)

Deze opleiding (geaccrediteerd door Iriscare, op aanvraag) wordt apart gegeven in beide talen, om tegemoet te komen aan de behoeften op het terrein.

1. Handhygiëne en correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Deze eerste halve opleidingsdag vond plaats op 17 (Franstalig) en 24 maart 2023 (Nederlandstalig). Deze gaf ons de kans om kennis te maken met het verplegend en medisch personeel van de verpleeg-, rust- en verzorgingstehuizen die een overeenkomst hebben met een van de ziekenhuizen in de HOST Iris- en HOST Curoz-netwerken. Deze eerste editie herinnerde hen aan de basisregels voor handhygiëne en het dragen van handschoenen.

De opleiding werd gegeven door: Françoise Antoine, Regine Macharis, Marie Josette Nnanga, Tina De Beer en Anke Stoefs.

2. Te nemen maatregelen bij patiënten met MDRO

Deze tweede halve opleidingsdag vond plaats op 09 juni 2023 (Franstalig) en 23 juni 2023 (Nederlandstalig). Er werd gesproken over hoe we best omgaan met patiënten met MDRO.

De opleiding werd gegeven door: Françoise Antoine, Régine Macharis en Christine Elis.

3. Preventie van infectierisico's door herfst-/wintervirussen, waaronder vaccinatie

Op 7 december waren we in het ziekenhuis van Etterbeek-Elsene aanwezig in het kader van een themadag. Die bestond uit twee delen. In de namiddag spraken we over de preventie van infectierisico's door herfst/wintervirussen. Ook vaccinatie kwam aan bod. Met de juiste praktijken in de preventie en controle van infecties door herfst/wintervirussen kunnen we deze laatste immers doeltreffend bestrijden.

Uit de analyse van de evaluaties van de themadag bleek dat hij in het algemeen goed werd onthaald. Ook werden al onderwerpen aangereikt voor toekomstige themadagen (zoals mond- en tandhygiëne, communicatie tussen ziekenhuizen en rvt's of de toediening van geneesmiddelen).

De opleiding werd gegeven door: Ernestina Repetto (infectioloog), Régine Macharis en Béatrice Mukandutiye (IPC-verpleegkundigen).

4. Het infectierisico bij urinekatheterisatie voorkomen, van het inbrengen tot het verwijderen

Op 7 december waren we in het ziekenhuis van Etterbeek-Elsene aanwezig in het kader van een themadag. Die bestond uit twee delen. De voormiddag was gewijd aan de preventie van infectierisico's bij urinekatheterisatie, van het inbrengen tot het verwijderen van de katheter. Met de juiste praktijken in de preventie en controle van urineweginfecties kunnen we deze laatste immers doeltreffend bestrijden.

Uit de analyse van de evaluaties van de themadag bleek dat hij in het algemeen goed werd onthaald. Ook werden al onderwerpen aangereikt voor toekomstige themadagen (zoals mond- en tandhygiëne, communicatie tussen ziekenhuizen en rvt's of de toediening van geneesmiddelen).

Deze opleiding werd gegeven door: Ernestina Repetto(infectioloog) en Françoise Antoine (IPC-verpleegkundige).

RetourRUG