IPC

Gebruik handschoenen rationeel, dit is essentieel...

Ook dit jaar organiseren de FOD Volksgezondheid en het Platform voor Ziekenhuishygiëne een nationale campagne rond handhygiëne, nu al voor de tiende keer. Het hoofdthema van de campagne van dit jaar is het dragen van handschoenen in een zorgomgeving door zorgverleners, en dan vooral het rationele en juiste gebruik van handschoenen.

Bij de zorgverlening aan patiënten, of het contact nu rechtstreeks of onrechtstreeks (in de omgeving) plaats vindt, is handhygiëne een essentiële verantwoordelijkheid van de gezondheidswerkers ter bescherming van hun patiënten en zichzelf. Infecties worden in de eerste plaats via de handendoorgegeven.

Handschoenen vervangen de handhygiëne niet, maar vullen ze aan.

De 4 HOST van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Iris, Curoz, HUB Chirec en H Uni) vonden het belangrijk om op hun beurt samen te werken aan de bewustmaking van het zorgpersoneel over het juiste en rationele gebruik van handschoenen. Handhygiëne is essentieel en vormt een cruciale maatregel in de strijd tegen infecties die worden doorgegeven tijdens de zorgverlening.

De ziekenhuizen van HOST Iris (UMC Sint-Pieter, UVC Brugmann en Iris Ziekenhuizen Zuid) zetten zich 100 % in voor de campagne 'U bent in goede handen'.

RetourRUG