AMS

Samenwerking met de SSMG

Als onderdeel van onze transmurale activiteiten gericht op de huisartsgeneeskunde hebben we met de SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale) een activiteitencyclus van een jaar afgesproken. Zo was er het initiatief tijdens de WAAW 2022, de uitleg over de informatie over de EUCAST-normen (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) en hun implicaties voor de ambulante praktijk, de deelname aan het EYFDM-congres (European Young Family Doctors' Movement) met de begeleiding van 2 workshops door dr. Philippe Clevenbergh (afdelingshoofd UVC Brugmann) en dr. Ernestina Repetto (infectioloog HOST Iris en UMC Sint-Pieter).

In de komende maanden zal de WAAW (World Antimicrobial Awareness Week) 2023 worden georganiseerd. Deze week is gewijd aan infecties van de bovenste luchtwegen bij kinderen, met de deelname van Prof. Marc Hainaut (kinderinfectioloog in het UMC Sint-Pieter). Tot slot zullen HOST Iris en de SSMG gezamenlijk een evaluatie uitvoeren in de vorm van een activiteitenverslag over het afgelopen jaar.

RetourRUG