AMS

Seminar AMS (Antimicrobial Stewardship) – ROB/RVT's van het OCMW van de stad Brussel

Op verzoek van Dr. Cindy Debey, arts-coördinator van het Huis Heizel (ROB/RVT), en van Marie Josette Nnanga, verpleegkundige preventie en controle van infecties van het OCMW van de stad Brussel, bezocht het team HOST Iris op 7 september het rustoord en rust- en verzorgingstehuis Huis Heizel in Laken om er een seminar te presenteren.

Het thema was : 'De rol van verpleegkundigen in het goede beheer van antibiotica, van bewustmaking tot betrokkenheid'.

Deze opleidingsmiddag werd gegeven door Dr. Ernestina Repetto, arts-specialist in preventie en controle van infecties binnen het team HOST Iris, en door Rudy Surin, coördinator van het project. De opleiding was bedoeld voor het zorgpersoneel van de rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van de stad Brussel.

Op deze middag vol nuttige inzichten en uitwisselingen konden we een rol bespreken die soms onderbenut wordt, maar wel fundamenteel is voor een goed antibioticabeleid, namelijk die van de verpleegkundigen.

Hartelijk dank aan het voltallige personeel van de ROB/RVT's van het OCMW van de stad Brussel.

M-J. Nnanga, R. Surin, E. Repetto
RetourRUG